مشاوره و خدمات در زمینه افتتاح حساب بانکی خارجی و حواله های ارزی


تلفن: ۸۸۷۲۱۰۹۸-۰۲۱

تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۹۹۰۹۷۴

امید شبانی
کارشناس ارشد امور بانکی

مشاوره و  خدمات در زمینه امور مالی  و            حسابداری


تلفن: ۸۸۷۲۱۰۹۵-۰۲۱

تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۱۷۶۰۰۸

پدیده نریمیسائی
مشاور امور مالی و حسابداری

مشاوره و خدمات در زمینه اعتبارات اسنادی بانکی و بازرگانی


تلفن: ۸۸۷۲۴۲۷۰-۰۲۱

تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۱۷۶۰۰۳

مهدی محمدیان
کارشناس ارشد امور بانکی

آدرس شرکت : ایران – تهران – خیابان وزراء – خیابان ۱۸ – پلاک ۱۴ – واحد ۲

شماره تماس :

۸۸۷۲۱۰۹۸ -۸۸۷۲۱۰۹۵ – ۸۸۷۲۴۲۷۰ – ۸۸۷۱۶۴۶۳

ایمیل شرکت:

بخش روابط عمومی info@bankzone.net

بخش مالی و حسابداری support@bankzone.net

بخش بانکی و بازرگانی finance@bankzone.net

توجه

  • فیلد ها تماماً اجباری بوده ، ضمن تشکر از انتخاب ما به عنوان راهنمایتان فیلد هارا تکمیل نمائید .
  • توجه کنید که شماره تماس خود را با +۹۸ وارد کنیدcaptcha