مشاوره و خدمات در زمینه افتتاح حساب بانکی خارجی و حواله های ارزی


تلفن: ۸۸۷۲۱۰۹۸-۰۲۱

تلفن همراه: ۹۷۱۵۰۵۰۱۸۴۶۲+

ایمیل: bank.account@bankzone.net

مشاوره و  خدمات در زمینه امور مالی  و حسابداری


تلفن: ۸۸۷۲۱۰۹۵-۰۲۱

تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۱۷۶۰۰۸

ایمیل: accounting@bankzone.net

مشاوره و خدمات در زمینه اعتبارات اسنادی بانکی و بازرگانی


تلفن: ۸۸۷۲۴۲۷۰-۰۲۱

تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۱۷۶۰۰۳

ایمیل: bank.instruments@bankzone.net

آدرس شرکت : تهران – خ دکتر فاطمی – میدان گلها – جنب ساختمان پزشکان

شماره تماس : ۸۸۷۲۱۰۹۸ -۸۸۷۲۱۰۹۵ – ۸۸۷۲۴۲۷۰ – ۸۸۷۱۶۴۶۳

ایمیل بخش روابط عمومی: info@bankzone.net

توجه

  • فیلد ها تماماً اجباری بوده ، ضمن تشکر از انتخاب ما به عنوان راهنمایتان فیلد هارا تکمیل نمائید .
  • توجه کنید که شماره تماس خود را با +۹۸ وارد کنیدcaptcha