امریکن اکسپرس چیست

امریکن اکسپرس چیست؟

امریکن اکسپرس چیست؟ شرکت امریکن اکسپرس که در دنیا با نام “American Express”  یا “Amex” شناخته میشود در واقع یک شرکت چند ملیتی آمریکایی است که […]